Categorii de informații

Grid List

SEMESTRUL 2 - 2017/2018

Ultima actualizare: 05.03.2018 - modificat IACD și IS

LICENȚĂ INFORMATICĂ

INFORMATICĂ - anul I - anul II - anul III

INFORMATICĂ APLICATĂ - anul I - anul II - anul III

INFORMATICĂ ENGLEZĂ - anul I - anul II - anul III

MASTER INFORMATICĂ - AIDC - BIOINFO - IACD - IASTE - IS

LICENȚĂ MATEMATICĂ - anul I - anul II - anul III

MASTER MATEMATICĂ - anul I - anul II

ORAR - EDUCAȚIE FIZICĂ

ORAR DISCIPLINE TRANSVERSALE

Facultatea de Arte și Design

Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

Poate fi văzută la acest LINK.

METODOLOGIA privind finalizarea studiilor de licență FMI - 2017/2018.

METODOLOGIA privind finalizarea studiilor de master FMI - 2017/2018.

Pentru detalii asupra cuantumului burselor și asupra condițiilor de acordare ale acestora, citiți acest ANUNȚ.

Listele cu bursierii potențiali sunt prezentate mai jos.

BURSE DE MERIT : Licență InformaticăLicență MatematicăMaster InformaticăMaster Matematică

BURSE SOCIALE

In conformitate cu Regulamentul UVT 2017/2018 de acordare a burselor, studenţii FMI (ciclurile de studii de licenţă şi master) pot depune dosarul pentru obținerea bursei sociale în semestrul 2.

Dosarul de bursă socială va cuprinde următoarele documente: 

1. cerere tip bursă socială

2. documentele doveditoare ale situaţiei sociale (Anexa 2 din REGULAMENTUL UVT)

3. declarație pe proprie răspundere

4. dosar plic

Conform art.16 din Regulamentul UVT 2017/2018 de acordare a burselor, pentru bursa sociala pe semestrul 2, lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor unei familii sunt octombrie, noiembrie și decembrie 2017.

Dosarele de bursă socială se preiau la SECRETARIATUL FMI în perioada 19.02.2018 - 02.03. 2018.

 

Prezentarea are loc joi, 01.03.2018, în Amfiteatrul Ioan Mihai (AM), începând cu ora 18, conform următorului program:

18:00   Innovation Labs

18:15   Amdaris

18:30   Syonic

18:45   Vitas

19:00   Dream Internship

19:15   Hella

19:45   Nokia