Categorii de informații

Grid List

programări parțiale - 24.05.2018

Facultatea de Drept - SESIUNEA B1

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie - SESIUNEA B1

Facultatea de Muzică și Teatru - SESIUNEA B1/B2

Facultatea de Sociologie și Psihologie - SESIUNEA B1/B2, SESIUNEA C, SESIUNEA C - an terminal

Modificat 21.05.2018.

PROGRAM DE STUDII SESIUNEA B-I : 09.06-01.07.2018 *
INFO / INFO APLICATĂ ANII I, II ANUL III
INFO ENGLEZĂ ANII I, II
MASTER INFORMATICĂ ANUL I ANUL II
MATEMATICĂ ANII I, II ANUL III
MASTER MATEMATICĂ ANUL I ANUL II
PROGRAM DE STUDII SESIUNEA B-II : 18.06-24.06.2018
INFO / INFO APLICATĂ / INFO ENGLEZĂ ANUL III
MASTER INFORMATICĂ ANUL II
MATEMATICĂ ANUL III
MASTER MATEMATICĂ ANUL II

* Pentru anii terminali, sesiunea B-I se desfășoară în perioada 26.05-17.06.2018.

Facultatea de Matematică si Informatică va organiza în data de 19 mai cea de-a IV-a ediție a Concursului FMI, dedicat elevilor din clasela a XI-a și a XII-a.

Concursul are două componente: concurs de matematică și concurs de informatică.

Nota obținută la acest concurs poate fi folosită, la cerere, ca notă la proba scrisă a concursului de admitere (devenită obligatorie începând de anul acesta), iar oricare din premiile acordate poate echivala una din notele mediei de admitere cu nota 10.

Pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să accesați pagina web dedicată acestui concurs:

https://sites.google.com/uvt.ro/concursul-fmi-2018

Listele studenților bursieri se găsesc în fișierele de mai jos.

INFORMATICĂ

MATEMATICĂ

MASTER INFORMATICĂ

MASTER MATEMATICĂ

BURSE SOCIALE

În urma discuțiilor purtate cu conducerea UVT și reprezentanții OSUT s-a decis ca acordarea burselor de performanță să se facă semestrial.

Având în vedere cele de mai sus, rugăm studenții care îndeplinesc condițiile de atribuire a unei astfel de burse (Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), art. 14)  să depună un dosar la secretariatul facultății în perioada 20-21 martie 2018. 

Comisia de acordare a burselor din cadrul FMI, a decis conform Art. 7.1 din regulamentul UVT, să distribuie cele 11 burse de performanță acordate de facultate, astfel:

- Informatică : 5 licență, 2 master

- Matematică : 3 licență, 1 master 

În cazul mediilor egale, departajarea se va face prin aplicarea, în ordine, a următoarelor criterii: 

a) numărul total de credite obținute de student în semestrul precedent (inclusiv materiile facultative); 

b) participarea la activități extracurriculare și de voluntariat; 

c) mediile semestrelor anterioare; 

d) media de admitere

 

Pentru detalii asupra cuantumului burselor și asupra condițiilor de acordare ale acestora, citiți acest ANUNȚ.

Listele cu bursierii potențiali sunt prezentate mai jos.

BURSE DE MERIT : Licență InformaticăLicență MatematicăMaster InformaticăMaster Matematică

BURSE SOCIALE

ANUNȚ

 

În perioada 16 mai - 30 iunie se desfășoară procesul de alegere individuala a disciplinelor ce oferă competențe transversale (DCT). 

Rugăm studenții anilor I și II ai facultății, să acceseze pagina web www.dct.uvt.ro și, în concordanță cu planul de învățământ al anului și specializării urmate, să-și completeze formularul electronic de alegere a acestor discipline (orice eventuala întrebare adresați-o tutorului de an).

REȚINEȚI:

Este foarte important ca studentul să finalizeze alegerea în perioada dată mai sus, deoarece după această perioadă, daca nu sunt înregistrate opțiunile, sistemul va distribui automat studentul la o DCT.

Toate informațiile se vor găsi pe site-ul dedicat, începând cu data de 16 mai 2018. Acolo, studenții sunt îndrumați, prin instrucțiuni clare, pas cu pas, asupra procesului de alegere. 

Există și o fereastră de contact direct cu Departamentul IT&C în cazul în care studentul întâmpină probleme din punct de vedere tehnic în accesarea informațiilor/exprimarea opțiunilor/finalizarea procesului.

După finalizarea procesului, studenții vor fi informați online de către Departamentul IT&C cu privire la disciplina la care au fost înregistrați.

Prezentarea are loc joi, 01.03.2018, în Amfiteatrul Ioan Mihai (AM), începând cu ora 18, conform următorului program:

18:00   Innovation Labs

18:15   Amdaris

18:30   Syonic

18:45   Vitas

19:00   Dream Internship

19:15   Hella

19:45   Nokia