Mobilități Erasmus+ pentru studiu / stagii practică (plasamante)

Studenții interesați din anii 2 si 3 (ciclul de licență) respectiv 1 si 2 (ciclul de master) își pot depune dosarele de candidatură până în 20 octombrie 2017 la secretariatul Facultății de Matematică și Informatică (pentru mobilități de studiu) respectiv la Departamentul de Relații Internaționale (pentru plasamente). 

Studenții pot aplica pentru următoarele tipuri de mobilități:

1.a. Mobilități de studii în statele participante la programul Erasmus+ (Programme Countries), pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018

1.b. Mobilități de studii în statele partenere la programul Erasmus+ (Partner Countries), pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018 - acest tip de mobilități este disponibil doar pentru studenții facultăților în cadrul cărora sunt încheiate acorduri Erasmus+ cu universități din statele partenere (Partner Countries)

2.a. Mobilități de practică în statele participante la programul Erasmus+ (Programme Countries), pentru anul universitar 2017-2018 

2.b. Mobilități de practică pentru proaspat absolvenți în statele participante la programul Erasmus+ (Programme Countries), pentru anul universitar 2018-2019. 

Detalii despre calendarul selecției, conținutul dosarului, instituțiile partenere, etc. pot fi găsite la https://ri.uvt.ro/erasmus-outgoing-studenti/.

Toți studenții interesați sunt invitați la următoarele evenimente organizate de DRI:

- Seminar de informare (Joi, 12 octombrie 2017, ora 16:00, amf A01)

- Întâlnire între studenții facultății si reprezentanții DRI (Vineri, 13 octombrie 2017, ora 13:00, amf A02)