Concursul de informatică "Ștefan Mărușter"

Premii – Juniori CISM 2023

25 februarie 2023

Facultatea de Matematică și Informatică
Universitatea de Vest din Timișoara
România

noiembrie 25, 2023

Premii – Juniori CISM 2023

Premiul I

UBB6

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Premiul II

UVT_EZ

Universitatea de Vest Din Timisoara

Premiul III

UAIC_Freshmen

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din
Iasi

UBB8

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca