Concursul de informatică "Ștefan Mărușter"

Premii – Seniori CISM 2023

25 februarie 2023

Facultatea de Matematică și Informatică
Universitatea de Vest din Timișoara
România

noiembrie 25, 2023

Premii – Seniori CISM 2023

Premiul I

UPB_CodeBusters

Universitatea Politehnica din București

UVT_TheForeigners

Universitatea de Vest din Timișoara

Premiul II

UVT_ZADROTS

Universitatea de Vest din Timișoara

UVT_CodingChads

Universitatea de Vest din Timisoara

Premiul III

UPB_PolyStars

Universitatea Politehnica din Bucuresti