Caută
Close this search box.

La nivelul UVT, InfoCentrul studențesc este structura responsabilă de comunicarea cu studenții pentru toate procesele administrative, preluând aceste atribuții de la secretariatele facultăților. Astfel, InfoCentrul studențesc se ocupă, în general de:

 • preluarea solicitărilor venite din partea studenților (cereri de diverse tipuri);
 • eliberarea/vizarea legitimațiilor de student;
 • eliberarea adeverințelor de student, la solicitare;
 • oferirea de informații cu privire la procesul educațional și activitățile conexe acestuia.

 

Pentru optimizarea procesului de transmitere a solicitărilor și întrebărilor din partea voastră către InfoCentrul studențesc, respectiv de soluționare a acestora, vă punem la dispoziție ACEST FORMULAR (formularul este disponibil și pe site-ul UVT, în meniul EDUCAȚIE, secțiunea Info studenți – Proces educațional → Infocentru). Formularul poate fi accesat doar prin intermediul adresei de e-mail instituționale (@e-uvt.ro).

Astfel, următoarele tipuri de solicitări pot fi transmise în mod eficient și structurat prin intermediul formularului de către toți studenții Universității de Vest din Timișoara, în locul cererilor scrise sau a e-mailurilor:

 • Cerere pentru eliberarea unei adeverințe care să ateste calitatea de student;
 • Cerere de prelungire a studiilor;
 • Cerere de repetare a studiilor;
 • Cerere de întrerupere a studiilor;
 • Cerere de reînmatriculare la studii;
 • Cerere de retragere de la studii;
 • Cerere de reducere a frecvenței;
 • Cerere de reducere a taxei de școlarizare în cazul urmării unui al doilea program de studii universitare din același ciclu la UVT;
 • Cerere de reluare a studiilor;
 • Cerere pentru eliberarea documentelor din dosarul depus la UVT;
 • Cerere pentru eliberarea unui duplicat după un document;
 • Cererea pentru reexaminare în vederea măririi notei;
 • Cererea pentru mobilitate academică definitivă (transfer).

 

De asemenea, depunerea portofoliului pentru acordarea de credite pentru activitățile de voluntariat se poate realiza tot prin intermediul acestui formular.

Studenții UVT pot utiliza formularul inclusiv pentru a solicita informații sau adresa întrebări cu privire la un anumit domeniu sau o anumită problemă administrativă pe care o întâmpină.

Astfel, vă încurajăm să folosiți acest formular pentru orice fel de solicitare aveți de transmis către InfoCentrul studențesc!