Zile
Ore
Min
Sec
LIVE
Caută
Close this search box.
aprilie 16, 2024

Inteligență artificială în limba engleză

Prezentarea specializării

Planurile de învățământ aferente specializării.

Misiunea principală a programului de studii universitare de licență Inteligentă artificială cu predare în limba engleză este de a asigura obținerea unor competențe specifice desfășurării de activități aplicativă în domeniul Informaticii, orientată cu precădere înspre inteligența artificială și domeniile conexe, precum vederea computerizată, automatizarea, roboții software, neurotehnologii și prelucrarea semnalelor în general. Competențele dobândite în cadrul program de studii universitare licență vor permite absolvenților să urmeze ciclurile de studii universitare de masterat și doctorat specifice domeniului de studii sau să își desfășoare activitate în departamente de dezvoltare software orientate spre inteligența artificială și nu numai.

Obiectivul programului de studii universitare de licență Inteligentă artificială cu predare în limba engleză din cadrul domeniul de studii Informatică este de a pregăti specialiști în inteligența artificială care să posede atât competențe generale, necesare oricărui absolvent al unui program de studii universitare de licență din domeniul Informatică, cât și competențe specifice din arii, precum vedere computerizată, automatizare, roboți software și neurotehnologii.

Fișele disciplinelor