Zile
Ore
Min
Sec
LIVE
Caută
Close this search box.
aprilie 16, 2024

Informatică ID (formă de învățământ la distanță)

Prezentarea specializării

Planurile de învățământ aferente specializării.

Forma de învățământ la distanță conferă aceeași diplomă ca și în cazul studiilor la forma de învățământ cu frecvență iar curricula și cursurile sunt identice cu cele de la forma de învățământ de zi. Diferența constă în numărul de întâlniri față în față cu cadrele didactice. Întâlnirile se vor desfășura fizic și online în funcție de specificul disciplinei fiind programate la sfârșitul săptămânii (vineri după-masă/sâmbătă/duminică). Întâlnirile online se pot desfășura și în timpul săptămânii, în a doua parte a zilei. Materialele vor fi disponibile prin intermediul platformei e-learning utilizată de UVT https://elearning.e-uvt.ro/.

Misiunea principală a programului de studii Informatică este pregătirea de specialiști informaticieni care posedă cunoștințe solide de informatică și abilitatea de a le aplica în rezolvarea unor probleme specifice diferitelor domenii. Programul își propune să ofere bagajul de cunoștințe și competențe care să le permită absolvenților integrarea facilă în industria IT dar și posibilitatea de a continua pregătirea profesională prin programe masterale și integrarea ulterioară într-o activitate de cercetare în domeniul informaticii teoretice și aplicative. Obiectivul programului de studii Informatică este de a furniza absolvenților:


Cunoștințe teoretice și practice privind

 • analiza, proiectarea, implementarea și întreținerea aplicațiilor informatice
 • analiza, modelarea, interpretarea și evaluarea unor sisteme complexe
 • analiza problemelor și construirea de modele abstracte/modele formale/modele computaționale
 • utilizarea de concepte teoretice din informatică
 • structura și funcționarea unui sistem de calcul
 • stocarea, organizarea și prelucrarea datelor


Aptitudini/abilități/deprinderi
:

 • implementarea aplicațiilor în limbaje de programare specifice
 • verificarea și testarea aplicațiilor informatice
 • planificarea activității de proiectare și implementare a unor aplicații informatice
 • configurarea și integrarea sistemelor de calcul/ sistemelor software
 • proiectarea și dezvoltarea unor arhitecturi software pentru organizarea și prelucrarea datelor
 • administrarea rețelelor de calculatoare
 • elaborare de documentații și oferire de consultanță în domeniu
 • punerea în practică a unor strategii de asigurare a securității datelor și politicilor de administrare a datelor

Fișele disciplinelor