Zile
Ore
Min
Sec
LIVE
Caută
Close this search box.
aprilie 22, 2024

Informatică

Prezentarea specializării

Planurile de învățământ aferente specializării.

Misiunea principală a programului de studii Informatică este pregătirea de specialiști informaticieni care posedă cunoștințe solide de informatică și abilitatea de a le aplica în rezolvarea unor probleme specifice diferitelor domenii. Programul își propune să ofere bagajul de cunoștințe și competențe care să le permită absolvenților integrarea facilă în industria IT dar și posibilitatea de a continua pregătirea profesională prin programe masterale și integrarea ulterioară într-o activitate de cercetare în domeniul informaticii teoretice și aplicative. Obiectivul programului de studii Informatică este de a furniza absolvenților:

Cunoștințe teoretice și practice privind

 • analiza, proiectarea, implementarea și întreținerea aplicațiilor informatice
 • analiza, modelarea, interpretarea și evaluarea unor sisteme complexe
 • analiza problemelor și construirea de modele abstracte/modele formale/modele computaționale
 • utilizarea de concepte teoretice din informatică
 • structura și funcționarea unui sistem de calcul
 • stocarea, organizarea și prelucrarea datelor


Aptitudini/abilități/deprinderi
:

 • implementarea aplicațiilor în limbaje de programare specifice
 • verificarea și testarea aplicațiilor informatice
 • planificarea activității de proiectare și implementare a unor aplicații informatice
 • configurarea și integrarea sistemelor de calcul/ sistemelor software
 • proiectarea și dezvoltarea unor arhitecturi software pentru organizarea și prelucrarea datelor
 • administrarea rețelelor de calculatoare
 • elaborare de documentații și oferire de consultanță în domeniu
 • punerea în practică a unor strategii de asigurare a securității datelor și politicilor de administrare a datelor

Fișele disciplinelor