Zile
Ore
Min
Sec
LIVE
Caută
Close this search box.
aprilie 17, 2024

Inginerie software

Prezentarea specializării

Planurile de învățământ aferente specializării.

Cui se adresează? Absolvenţilor ciclului de licenţă de la programele de Matematică informatică, Matematică Matematici aplicate, Informatică Calculatoare, Științe inginerești Absolvenților altor specializări de licență sau de lungă durată din Științe Exacte Absolvenților de alte mastere (profesionale, didactice sau din alte domenii) care vizează în viitor aplicarea la un program doctoral în Matematică Care sunt competenţele dobândite? Competențe generale: Competenţe avansate de predare a Matematicii în învățământul preuniversitar şi în învăţământul superior, la nivel național și internațional Competențe avansate privind metodele moderne de aplicare a Matematicii în probleme de modelare, simulare, interpretare a datelor și generalizare a modelelor, specifice atât în domeniul privat cât și în cercetare Capacităţi de integrare şi de performanţă în firme de specialitate, companii multinaționale de profil, firme IT, în domenii bazate pe modelări matematice și matematică aplicativă Formarea deprinderilor pentru munca în echipă, abilități de abordare și realizare de proiecte Pregătire avansată în vederea aplicării la un program doctoral în domeniul Matematică Competenţe specifice: Capacităţi de modelare, simulare, interpretare și control pentru sisteme dinamice din științe exacte și științe inginerești Capacitatea de a utiliza cunoștințe avansate de Matematică în activitatea didactică Capacităţi de analiză şi sinteză a modelelor matematice din teoria sistemelor, cu aplicaţii în ştiinţe inginereşti și în domeniul financiar-bancar Capacităţi de integrare în proiecte naţionale şi europene din domeniul privat precum și din cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă Oportunităţi de carieră: Matematician în instituții publice sau private, naționale sau internaționale Cadru didactic în învățământul preuniversitar sau în învățământul superior Cercetător științific Analist de date, manager de date, administrator baze de date Coordonator proiecte, expert implementare proiecte Specialist în modelare procese, fenomene și interpretare date Ce se studiază: Capitole speciale de analiză, geometrie, ecuații Sisteme dinamice autonome, neautonome și aplicații Tehnici moderne în teoria controlului, metode de optimizare Sisteme dinamice geometrice cu aplicații în științe Modelări discrete și continue ale fenomenelor și proceselor Tehnici de bifurcații, stabilitate, stabilitate traiectorială Managementul proiectelor şi redactare academică

Fișele disciplinelor