Zile
Ore
Min
Sec
LIVE
Caută
Close this search box.
aprilie 21, 2024

Intelligent software robotics

Prezentarea specializării

Planurile de învățământ aferente specializării.

Misiunea principală a programului de studii universitare de masterat Intelligent software robotics este de a asigura obținerea unor competențe specifice desfășurării activităților de cercetare aplicativă în domeniul de studii Informatică, orientată cu precădere înspre domenii de actualitate cum sunt automatizare, roboți software, neurotehnologii, inteligența artificială sau prelucrarea semnalelor în general. Competențele obținute vor permite absolvenților programului de studii universitare de masterat să urmeze studii universitare de doctorat specifice sau să desfășoare activitate în cadrul departamentelor de dezvoltare software în domeniul IT.

Obiectivul programului de studii universitare de masterat Intelligent software robotics din cadrul domeniului de studii Informatică este de a pregăti specialiști care să posede atât competențe generale, necesare oricărui absolvent al unui program de studii universitare de masterat în domeniul Informatică, cât și competențe specifice din arii, precum automatizare, roboți software, neurotehnologii, inteligența artificială sau prelucrarea semnalelor.

Fișele disciplinelor